Op papier

Huisstijl
Wij kunnen een nieuwe website ontwerpen op basis van uw bestaande huisstijl (logo, kleurstelling enzovoort), maar het omgekeerde kan ook: als u tevreden bent over de frisse uitstraling van uw nieuwe website, kunt u deze laten terugkomen in uw andere communicatiemiddelen of zelfs uw gehele huisstijl.

Wij verzorgen de opmaak van allerlei drukwerk: nieuwsbrieven, rapporten, kalenders enzovoort. Het eindproduct ontvangt u per post of digitaal, of via een drukker bij u in de buurt.

Handleidingen
Apparaten en softwarepakketten hebben een goede handleiding nodig, die is geschreven vanuit de belevingswereld van de gebruiker, met heldere instructies en veel illustraties. Martin van Toll schreef interne opleidingsboeken en handleidingen. In de afgelopen jaren werden ook enkele computerboeken uitgegeven:

Leer jezelf professioneel Adobe Audition 2.0 ISBN 978-90-5940-238-6
U leert in dit boek hoe u met Adobe Audition 2.0 geluid opneemt en bewerkt. Meersporentechniek en VST effecten komen uitgebreid aan de orde.

Leer jezelf makkelijk Adobe Audition. ISBN 978-90-5940-112-9
U leert in dit boek hoe u met Adobe Audition geluid opneemt en bewerkt. Meersporentechniek en geluidseffecten komen uitgebreid aan de orde.

Leer jezelf snel Cool Edit. ISBN 978-90-5940-052-8
U leert in dit boek hoe u met Cool Edit geluid opneemt en bewerkt. In een apart hoofdstuk komt de meersporentechniek aan de orde, aan de hand van de Studio plug-in.